Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år

Skov – Natur – Landskab ApS

Skov – Natur – Landskab ApS, blev etableret i 2009. Hovedformålet er at rådgive ejere af skov og naturarealer om driften af disse. Rådgivningen vil have udgangspunkt i den enkelte ejers formål for arealerne.

Det kan være arealets fremtidige udseende, træartsvalg, hensynet til vildt og natur, eller optimering af økonomisk udbytte.

Rådgiverne er uddannede inden for feltet og består af 2 skovfogder.

Rådgiverne:

Skovfoged Jørgen Langdahl Olesen, der med 35 års erfaring i dansk skovbrug, har en solid basis for, at yde kompetent rådgivning.

Skovfoged Thøger Glinvad Hansen, der med 6 års erfaring, blandt andet som afdelingsleder, har opbygget en viden indenfor skov og natur, der giver en solid base for kompetent rådgivning.

Firmaet ønsker at opfattes som ejerens forlængede arm, hvorfor der lægges vægt på troværdighed og gennemskuelighed. Rådgivning udføres efter timehonorar med mindre andet er aftalt. Ligeledes afregnes opstart og tilsyn af arbejde på timebasis.

“Uafhængig skovbrugsrådgivning”