Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år Uafhængig skovbrugsrådgivning i over 10 år

Skov – Natur – Landskab ApS

Skov – Natur – Landskab ApS, blev etableret i 2009. Hovedformålet er at rådgive ejere af skov og naturarealer om driften af disse. Rådgivningen vil have udgangspunkt i den enkelte ejers formål for arealerne.
Det kan være arealets fremtidige udseende, træartsvalg, hensynet til vildt og natur, eller optimering af økonomisk udbytte.
Rådgiverne er uddannede inden for feltet og består af 3 skovfogeder.
Rådgiverne:
Skovfoged Jørgen Langdahl Olesen, der siden 1984 har arbejdet i dansk skovbrug, både for godser og rådgivningsfirmaer og har dermed en solid basis for, at yde kompetent rådgivning.
Skovfoged Thøger Glinvad Hansen, der siden 2013 har arbejdet i dansk skovbrug, blandt andet som afdelingsleder, og har dermed opbygget en viden indenfor skov og natur, der giver en solid base for kompetent rådgivning.
Skovfoged Simon Bach Bengtsen, der siden 2020 har arbejdet i den grønne branche, blandt andet som teamleder, og har dermed opbygget en viden og kompetence der kan bruges i alt fra rådgivning til entreprisestyring.
Firmaet ønsker at opfattes som ejerens forlængede arm, hvorfor der lægges vægt på troværdighed og gennemskuelighed. Rådgivning udføres efter timehonorar med mindre andet er aftalt. Ligeledes kan opstart og tilsyn af arbejde afregnes på timebasis.

“Uafhængig skovbrugsrådgivning”